Rodzaje wypłat zasiłku na dziecko

Ciąża i poród to naturalne warunki każdej kobiety. Narodziny dziecka oznaczają wzrost wydatków finansowych w rodzinie. Kobiety w wieku poniżej 3 lat otrzymują oficjalny urlop macierzyński, podczas którego otrzymuje świadczenia.

Każda rodzina potrzebuje pomocy finansowej na etapie ciąży, porodu i porodu. Ta pomoc jest zapewniana przez państwo.

Jakie świadczenia są wypłacane dzieciom?

Przed wyjazdem na oficjalny urlop macierzyński kobieta musi dowiedzieć się, do jakich świadczeń ma prawo. Państwo zapewnia wsparcie finansowe dla ciężarnych i rodzenie dziewcząt, zapewniając im oficjalny dodatek. Jego wielkość zależy od wielu czynników.

Macierzyństwo

Pierwsza płatność to zasiłek macierzyński.

Wysokość płatności zależy od statusu matki: oficjalnie zatrudniona lub bezrobotna.

 1. Jeżeli kobieta jest oficjalnie zatrudniona i zamierza wyjechać na urlop macierzyński, ma ona prawo do płatności w wysokości 100%, na podstawie średnich zarobków, które oblicza się na podstawie 2 poprzednich lat.
  Dodatek wypłacany jest w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty oficjalnego wyjazdu na dekret. Jeśli kobieta ma minimalne wynagrodzenie, które nie osiąga minimum egzystencji, jej zasiłek zostanie zwiększony do średniej płacy minimalnej.
 2. W przypadku, gdy kobieta nie jest oficjalnie zatrudniona, przysługuje jej minimalny zasiłek.
  Jest wypłacana przy składaniu wniosku do służby zabezpieczenia społecznego. Każdy region ma inną miesięczną kwotę świadczenia.

Aby otrzymać pomoc finansową na macierzyństwo, aby otrzymać płatność, warto wziąć zaświadczenie od ginekologa. Lekarz, opierając się na przybliżonej dacie porodu, wyśle ​​kobietę w siódmym miesiącu ciąży na urlop macierzyński. Jednocześnie termin wyjazdu na urlop macierzyński może się zmieniać w zależności od stanu zdrowia kobiety w ciąży.

Za pomocą certyfikatu kobieta powinna skontaktować się z działem personalnym lub służbą ochrony socjalnej w społeczności.

Zasiłek na dziecko do 18 lat

Każdy wie, że państwo zapewnia kobiecie możliwość przebywania na urlopie macierzyńskim do 3 lat. Jednak niewiele osób wie, że biedna rodzina ma prawo do świadczeń do 18 lat. Warunkiem otrzymania płatności jest dochód rodziny poniżej minimalnego wynagrodzenia.

Zakłada się, że pomoc państwa jest jednym z rodziców, ale obliczenie uwzględnia dochody wszystkich członków rodziny mieszkających w mieszkaniu.

Zasiłek na 18 lat jest uznawany za regionalny, a więc jego wysokość różni się w zależności od regionu.

Aby otrzymać pomoc finansową, musisz zebrać wszystkie dokumenty. Następnie powinieneś udać się do organów zabezpieczenia społecznego, gdzie zostaniesz poproszony o napisanie oświadczenia, potwierdzającego twoje słowa oficjalnymi dokumentami.

Zasiłek na dziecko niepełnosprawne

Państwowa pomoc materialna jest wypłacana rodzinom, które mają niezdrowe dzieci uznane za niepełnosprawne. Wysokość świadczenia zależy od tego, kto wychowuje osobę niepełnosprawną. Może to być pełnoprawna rodzina, a może samotna matka.

Jeśli rodzina jest pełna, minimalna płatność, do której są uprawnieni, wynosi 6000 rubli. Jednocześnie konieczne będzie udokumentowanie niepełnosprawności, miejsca zamieszkania (z rodzicami lub nie).

Kontakt w sprawie płatności powinien służyć ochronie socjalnej ludności.

Zasiłek dla samotnej matki jest wypłacany przez fundusz emerytalny Federacji Rosyjskiej. Kobieta będzie musiała przedstawić nie tylko zaświadczenie o niepełnosprawności, ale także własny rejestr pracy. Na podstawie wszystkich wskaźników stan ustala wysokość miesięcznej płatności, opierając się na samotnej matce wychowującej osobę niepełnosprawną.

Płatności dla dużych rodzin

Duża rodzina jest uważana za rodzinę, która wychowuje od 3 lub więcej dzieci do 16 roku życia. Jednocześnie brane są pod uwagę nie tylko krewni, ale także dzieci adoptowane.

Państwo opiekuje się dużymi rodzinami i oferuje im różne korzyści w postaci:

 • miesięczne płatności w wysokości 1044 rubli (w obecności 3-5 dzieci), 2088 rubli (w obecności 5 dzieci i więcej);
 • miesięczna opłata telefoniczna wynosi 250 rubli;
 • bezpłatne leki, dopóki najmłodsze dziecko nie ukończy 6 lat;
 • preferencyjne przyjęcie do instytucji edukacyjnych;
 • bezpłatne posiłki w szkole;
 • Bezpłatne przejazdy środkami transportu publicznego.

Ponadto rodzinom z 5 lub więcej dziećmi oferuje się comiesięczne odszkodowanie pieniężne za posiłki przy dostarczaniu dokumentów potwierdzających. Wysokość zasiłku wynosi 1800 rubli.

Jaka jest wysokość zasiłku na dziecko w 2019 r.?

Загрузка...

Co roku państwo indeksuje kwotę odszkodowania. Dlatego warto zacząć od roku, w którym urodził się syn lub córka.

Od 1 lutego 2018 r. Niektóre rodzaje świadczeń zostały zindeksowane.

Dla 1 dziecka

Przede wszystkim dział księgowości płaci kwotę dodatku za narodziny dziecka. Zostanie wypłacona dopiero po tym, jak kobieta wniesie akt urodzenia i zaświadczenie ze szpitala.

Druga płatność będzie kwotą miesięczną, liczoną do 1,5 roku. Jego minimalny rozmiar to 3 795,60 rubli. Jednak może się wahać zarówno w górę, jak iw dół, w zależności od regionu zamieszkania.

Oprócz minimalnej kwoty pomocy finansowej obowiązuje stawka maksymalna. Nie powinien płacić więcej niż 24 536,57. Kwota ta zostanie obliczona niezależnie od oficjalnego wynagrodzenia.

Nawet jeśli 40% twoich zarobków jest znacznie wyższe niż proponowane maksimum, państwo nie będzie w stanie zapłacić innej kwoty.

Dla 2 dzieci

Po urodzeniu 2 rodzinka ma prawo do kapitału macierzyńskiego, którego kwota nie będzie indeksowana od 01.01.2020. On jest 453 026 rubli. Można go przeznaczyć na poprawę domu, edukację dzieci lub działalność charytatywną.

Od momentu urodzenia do 1,5 roku jedno z rodziców ma prawo do oficjalnego urlopu macierzyńskiego z wypłatą miesięcznego dodatku. Jego wielkość, podobnie jak w przypadku 1 dziecka, wynosi 40% dochodu ze średniego wynagrodzenia za ostatnie 2 lata.

Dla 3 dzieci

W związku z nowym dekretem prezydenta, który chce poprawić sytuację demograficzną w kraju, w 60 regionach postanowiono zwiększyć miesięczną rekompensatę za trzeci okruch.

Płatność państwowa na 3 zależy od minimum egzystencji. Jednocześnie rodzina otrzyma część pieniędzy z regionalnego (budżet lokalny), a część z budżetu państwa na warunki realizacji programu.

Średnia miesięczna opłata za 3 dzieci wynosi 9824 rubli. Największą kwotę otrzymują mieszkańcy Nieniecka Okręgu Autonomicznego, gdzie państwo płaci 20 849 rubli miesięcznie za narodziny 3 dzieci.

Płatności dla adoptowanego dziecka

Przyjęcie dziecka do jakiejkolwiek rodziny, bez względu na jego status, sytuację finansową i wiek, wymaga zapłaty za materiał. W Moskwie kwota wynosi 5 500 rubli.

Przy adoptowaniu bliźniąt lub bliźniaków kwota jest podwajana i płacona za każdą osobno.

Jeśli rodzina adoptuje troje lub więcej dzieci naraz, otrzymują jeden zasiłek rodzinny. Jego rozmiar to 50 000 rubli.

Dodatkowe odszkodowanie w Moskwie przysługuje tym adopcyjnym rodzicom, którzy nie osiągnęli wieku 30 lat. Wiek określa się w momencie oficjalnego przyjęcia dziecka. Aby otrzymać pomoc finansową z Moskwy, musisz być obywatelem Federacji Rosyjskiej w wieku poniżej 30 lat.

Jakie są płatności dla samotnych matek?

Specjalne płatności rządowe zależą od samotnych matek.

Kwota i kwota płatności będą zależeć od wielu czynników:

 • zatrudnienie matki;
 • liczba dzieci;
 • kwoty miesięcznego dochodu.

Powinien natychmiast zgłosić zastrzeżenie, że status samotnej matki nie daje dodatkowych świadczeń w płatnościach. Jeśli kobieta nie ma minimalnej płacy dla wszystkich członków rodziny, otrzyma takie same płatności jak inne rodziny o niskich dochodach.

Wynik

Загрузка...

Wysokość zasiłku dla dziecka zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zależy to od sytuacji finansowej rodziny, statusu matki (pracującej lub bezrobotnej), dodatkowych warunków preferencyjnych (3 lub więcej dzieci, niepełnosprawności).

Ponadto kwota wpływa na region, w którym kobieta, która urodziła i mieszka.

Obejrzyj film: 1,5-roczne dziecko z porażeniem mózgowym. Urzędnicy: całodobowa opieka niepotrzebna Uwaga! TVN (Marzec 2020).

Загрузка...

Zostaw Swój Komentarz